Προγραμματισμός Σεμιναρίου myData_

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεμινάριο Εκπαίδευσης και χειρισμού της πλατφόρμας myDATA

 
 

Το σεμινάριο απευθύνεται ΜΟΝΟ σε πελάτες της Epsilon Support Center που έχουν ολοκληρώσει την παραμετροποίηση της εφαρμογής

__________________________

 
 
 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι χρήστες τον έλεγχο της κατάστασης των εγγραφών, τον τρόπο διόρθωσης και την επιτυχή αποστολή των εσόδων στην πλατφόρμα myDATA

 
 
 
 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

 
 
 
 
 

Γενική ενημέρωση myDATA

 

 
 
 
 
 

Γρήγορη παρουσίαση παραμετροποίησης

 

 
 
 
 
 

Κινήσεις -Πωλήσεις - Λίστα Παραστατικών - Στήλες UID και ΜΑRΚ

 

 
 
 
 
 

Έλεγχος Αποστολών, Έλεγχος Λαθών & Χειροκίνητη Αποστολή παραστατικού στο myDATA

 
 
 
 
 

Μαζικές Εργασίες - Διαχείριση Διαβιβασθέντων Συνόψεων

 
 
 
 
 

Μαζικές Εργασίες - Διαβίβαση Συνόψεων

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

__ Το παρόν σεμινάριο θα επαναλαμβάνεται κάθε 2 βδομάδες (θα αποστέλλεται ενημερωτικό email) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πελάτες της Epsilon Support Center χωρίς περιορισμό στο πλήθος συμμετοχών.

 

 
 

 

 

 

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 7|9|2022 - 15:00 – 17:00

___________________

 

 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 2 ώρες