Εξειδίκευση Τεχνικών - Μηχανογράφων_

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να:

ü  αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν την ορολογία της μηχανογράφησης

ü  πραγματοποιούν αποτελεσματικά διαδικασίες εγκατάστασης του λογισμικού με συγκεκριμένες προδιαγραφές (specs) και την επίλυση ζητημάτων υποστήριξης που θα προκύπτουν 

ü  διαχειρίζονται και να παραμετροποιούν την εμπορική εφαρμογή με τέτοιο τρόπο ώστε η παρακολούθηση των επιχειρήσεων να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και να καλύπτονται και να επιλύονται οι εκάστοτε συγκεκριμένες ανάγκες τους

ü  γνωρίζουν το περιβάλλον μιας εμπορικής διαχείρισης και ποιες οικονομικές και λογιστικές οντότητες καλύπτει

ü είναι σε θέση να επεξηγήσουν και πιθανώς να επεξεργαστούν καταχωρήσεις, ενημερώσεις, διαγραφές που αφορούν την εμπορική εφαρμογή σε ότι αφορά καθημερινές και εμπορικές συναλλαγές (Πωλήσεις, Αγορές, Χρηματοοικονομικές κινήσεις, κλπ.)

ü  μπορούν να υποστηρίξουν καθημερινές ερωτήσεις απαραίτητων πληροφοριών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων(υπόλοιπα Αποθήκης, Συναλλασσόμενων, παρακολούθηση καρτελών και εμπορικών συναλλαγών, κλπ.)

ü  Να αποκτήσουν την ικανότητα δημιουργίας σχεδιαζόμενων αναφορών – εκτυπώσεων με βάσει τις εκάστοτε συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εμπορικές εφαρμογές

ü  Να μπορούν να διαχειριστούν τη βάση δεδομένων , έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις Microsoft SQL που απαιτούνται


 

1. Τεχνικών First Level

Ημερομηνίες &

Ώρες Υλοποίησης:

Ημερομηνία Έναρξης :

Κατόπιν Ενημέρωσης και ολοκλήρωσης τμημάτων.

Πρωινά Τμήματα

Διάρκεια Webinar

Τρεις (3) Εβδομάδες

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Σύνολο Ημερών : 12

Διάρκεια Μαθήματος : 5 Ώρες

Συνολική Διάρκεια Ωρών Μαθημάτων : 50 Διδακτικές Ώρες

Κόστος Συμμετοχής

600€

Δηλώστε Τώρα Συμμετοχή

Για να είστε στους 50 πρώτους που θα πάρουν ΕΚΠΤΩΣΗ της τάξεως του 30% 420 € ).

Επικοινωνία

Πληροφορίες – Εγγραφές

   2314 438 740

www.epsiloncenter.gr

info@epsiloncenter.gr

Τόπος Διεξαγωγής:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |  Κέντρο Υποστήριξης Λογισμικού

Epsilon Support Center

                              Ανδρομάχης 5-7, ΕύοσμοςΤΚ : 562 24


Αναλυτική Θεματολογία Σεμιναρίου 


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 


2. Τεχνικών Advanced

Ημερομηνίες &

Ώρες Υλοποίησης:

Ημερομηνία Έναρξης :

Κατόπιν Ενημέρωσης και ολοκλήρωσης τμημάτων.

Πρωινά Τμήματα &

Απογευματινά Τμήματα αναλόγως των αναγκών

Διάρκεια Σεμιναρίου

Δύο έως Τρεις (2-3) Μήνες

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Σύνολο Ημερών : (-)

Διάρκεια Μαθήματος : 2,5 Ώρες

Συνολική Διάρκεια Ωρών Μαθημάτων : 90 Διδακτικές Ώρες

Κόστος Συμμετοχής

900€

Δηλώστε Τώρα Συμμετοχή

Για να είστε στους 50 πρώτους που θα πάρουν ΕΚΠΤΩΣΗ της τάξεως του 30% ( 620 € ).

Επικοινωνία

Πληροφορίες – Εγγραφές

   2314 438 740

www.epsiloncenter.gr

info@epsiloncenter.gr

Τόπος Διεξαγωγής:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |  Κέντρο Υποστήριξης Λογισμικού

Epsilon Support Center

                              Ανδρομάχης 5-7, Εύοσμος, ΤΚ : 562 24


Αναλυτική Θεματολογία Σεμιναρίου 


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος