Εταιρεία_

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη στην καρδιά της EPSILON ΝΕΤ

Το κέντρο παροχής Υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών είναι εδώ.

Η Epsilon Support Center είναι μια νέα και ανεξάρτητη ανώνυμη εταιρεία, θυγατρική εταιρία της Epsilon Net και αναπόσπαστο κομμάτι του ομίλου της. Δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2019 με σκοπό και στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης λογισμικού με καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της πληροφορικής. Εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ευόσμου με ιδιόκτητες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις.

Με εφόδια την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, η ταχύτητα διεκπεραίωσης και η τεχνογνωσία 25 χρονών στο τομέα της μηχανογράφησης δημιουργήσαμε το 1ο από μια σειρά Κέντρων υποστήριξης λογισμικού (Support Centers), στο οποίο επικεφαλής και συνιδρυτής θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της SRG κ. Αντωνιάδης Πολύδωρος.

Τα Epsilon Support Centers θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με το τμήμα υποστήριξης της Epsilon Net, για την καλύτερη δυνατή εμπειρία και ενίσχυση της υποστήριξης των συνεργατών, που είναι μέλη του δικτύου της Epsilon Net. Θα πλαισιώνονται από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς με μακροχρόνια παρουσία στο χώρο, γνώστες του αντικειμένου της μηχανογράφησης, με κύριο στόχο την υλοποίηση εξειδικευμένων κάθετων λύσεων και την υποστήριξη της Epsilon Net.

Όσο αφορά την εκπαίδευση, τα ειδικά τμήματα σεμιναρίων του  Epsilon Support Center, έχουν ως στόχο την κατάρτιση εξειδικευμένων τεχνικών, έτοιμων για να εργαστούν στο δίκτυο συνεργατών της Epsilon Net, με γνώσεις τόσο στο PYLON όσο και στην περιφερειακή γνώση που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση κάποιου έργου το οποίο και θα αναλάβουν.