Εκπαίδευση - Σεμινάρια_

Οι αυξανόμενες, ολοένα και περισσότερο, ανάγκες των επιχειρήσεων για αυτοματοποιημένες καθημερινές διαδικασίες και όχι μόνο, απαιτούν πλήρη εκμετάλλευση των τωρινών και μελλοντικών δυνατοτήτων του PYLON. Η εξειδίκευση σε αυτό, φαντάζει κομμάτι αναπόσπαστο.  Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει την ύπαρξη στελεχών με απόλυτη εξειδίκευση στην πλατφόρμα PYLON.

Το πρώτο Epsilon Support Center είναι εδώ για να καλύψει το κενό μεταξύ της θέλησης των χρηστών στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική διαδικασία  και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένα στελέχη εφαρμογών. Για το σκοπό αυτό και ακολουθώντας  το μονοπάτι της εκπαίδευσης, το Epsilon Support Center, προσφέρει υπηρεσίες εκμάθησης της εφαρμογής PYLON σε ειδικά τμήματα σεμιναρίων που διεξάγονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του. Η δεδομένη κατάρτιση και η εξειδίκευση των τεχνικών και των χρηστών, που θα προκύψουν μέσα από αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, τους  προσδίδει άμεσα πλεονεκτήματα στην εύρεση εργασίας.

Προετοιμασία, εξειδικευμένων τεχνικών και χρηστών με στόχο την κατάρτιση και την ενίσχυση γνώσεων της εφαρμογής PYLON. Η δυνατότητα εργασίας στο δίκτυο συνεργατών της Epsilon Net, αλλά και σε οποιαδήποτε επιχείρηση χρησιμοποιεί το εμπορικό πρόγραμμα της Epsilon Net, προσφέρεται και τους δίνει πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους στην αγορά εργασίας.                  

Η διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης της Epsilon Support Center ακολουθεί δύο κατευθύνσεις.  : 

Εκπαίδευση για χρήση του PYLON σε επιχειρήσεις. 
 

+ Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένη Εκπαίδευση του PYLON σε τεχνικούς - μηχανογράφους, για παραμετροποιήσεις, εγκαταστάσεις επιχειρήσεων.

+ Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια υλοποίησης / εκπαίδευσης myData

+ Διαβάστε περισσότερα