Προϊόν Webinformer_

Συνοπτική Περιγραφή

                Το ESC WebInformer της Epsilon Support Center είναι μια B2B Business Intelligence  Cloud εφαρμογή, μέσω της οποίας η κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τους πελάτες της για νέα προϊόντα και επιχειρηματικές προτάσεις , να τους δώσει πρόσβαση σε οικονομικά τους στοιχεία και να αυτοματοποιήσει την καθημερινή τους επικοινωνία προσφέροντάς τους λύσεις e-shop b2b.

Αναλυτική Περιγραφή / Δυνατότητες

                Η εφαρμογή ESC WebInformer της Epsilon Support Center αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο επικοινωνίας μεταξύ μιας B2B επιχείρησης και των πελατών της. Η B2B B.I. Cloud εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με την εμπορική εφαρμογή ERP δίνοντας πρόσβαση από και προς σε αυτή, προσφέροντας:

 • E-mail & SMS marketing: Οι προωθητικές καμπάνιες βασίζονται σε ενημερωμένες μέσω ERP λίστες πελατών, αξιοποιώντας κάθε φίλτρο και πεδίο αναζήτησης για στοχευμένη αποστολή.
 • Πρόσβαση πελατών  στα οικονομικά τους στοιχεία: Καρτέλες πωλήσεων με ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού, ανάλυση παραγγελιών back order, κ.α.
 • On line παραγγελίες: Μέσω ενός «έξυπνου» e-shop παρέχεται ευελιξία ως προς την αναζήτηση. Μάλιστα, με τη χρήση της επιλογής «γρήγορη παραγγελία» ο πελάτης αποκτά πλήρη στατιστικά των παραγγελιών του μέσα στο έτος, κάνοντας παράλληλα πρόβλεψη μέσω του αλγόριθμου αναπλήρωσης, για πιθανή επόμενη ημερομηνία παραγγελίας

Η εφαρμογή προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις που καλύπτουν επακριβώς κάθε επιχειρησιακή ανάγκη:

1. ESC WebInformer Start

 • Προωθητικές καμπάνιες (email/SMS). Μέσω της διασύνδεσης με το ERP, οι λίστες αποστολής δημιουργούνται εύκολα και με ακρίβεια μέσω των ειδικών φίλτρων αναζήτησης, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας λιστών επαφών μέσα από αρχεία xls
 • Δημιουργία και αποστολή έρευνας με ερωτήσεις που καθορίζονται από τον χρήστη
 • Διαχείριση δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), έτσι ώστε ο κάθε πελάτης να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τι έχει καταχωρηθεί για αυτόν, με σκοπό να αιτείται τη διαγραφή ή την τροποποίηση στοιχείων.
 • Αυτοματοποιημένη Αποστολή Ανάλυσης Υπολοίπου Πελατών ,με διάφορους κανόνες αποστολής και τρόπους υπολογισμού δεδομένων ενημέρωσης (υπάρχει εφάπαξ επιβάρυνση παραμετροποίησης αναλόγως των αναγκών
 • Διαχείριση Ticketing  που καθιστά άμεση την επαφή των πελατών με την επιχείρηση με τη δυνατότητα διατήρησης ιστορικού επικοινωνίας.

2. ESC WebInformer Advanced

 • Όλες οι δυνατότητες του ESC WebInformer Start
 • Ασφαλής σύνδεση του κάθε πελάτη, με προσωπικούς κωδικούς και πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία, καρτέλα πελάτη με ανάλυση γραμμών παραστατικού, εισπράξεις, εκκρεμείς παραγγελίες ειδών (back orders).
 • Δυνατότητα καταχώρησης «γρήγορης παραγγελίας». Ο πελάτης αποκτά πλήρη στατιστικά των παραγγελιών του μέσα στο έτος, κάνοντας παράλληλα πρόβλεψη μέσω του αλγόριθμου αναπλήρωσης, για πιθανή επόμενη ημερομηνία παραγγελίας. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις πελατών που προχωρούν σε «επαναλαμβανόμενες» παραγγελίες (π.χ. ταβέρνες, πρατήρια άρτου, κάβες κλπ)

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες λαμβάνονται προγραμματισμένα μία ή περισσότερες φορές την ημέρα αναλόγως των αναγκών.

Η υπηρεσία λειτουργεί ανεξάρτητα από το ERP, αφού ακόμη και σε περίπτωση μη διαδικτυακής σύνδεσης, λειτουργεί με τα δεδομένα της τελευταίας ενημέρωσης.

3. ESC WebInformer Professional

 • Όλες οι δυνατότητες του ESC WebInformer Start & ESC WebInformer Professional
 • Διαχείριση e-shop B2B συνδεδεμένο με το ERP
 • Ενημέρωση ειδών/κατηγοριών/τιμών από το ERP
 • Εισαγωγή των παραγγελιών στο ERP
 • Διαρκής έλεγχος αποθέματος

To template του B2B e-shop είναι προκαθορισμένο, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για custom υλοποιήσεις μετά από ανάλυση.

Τιμοκατάλογος Εφαρμογής

Εφαρμογή

Τιμή / έτος

  ESC WebInformer Start

300 €

  ESC WebInformer Advanced

500 €

  ESC WebInformer Professional

800€

Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α

*περιλαμβάνεται η ονοματοδοσία dns & ετήσιο hosting

Δείγμα Επιστολής Υπολοίπου Σε πελάτη

Σύντομη Παρουσίαση WebInformer