Προϊόν Webinformer_

Συνοπτική Περιγραφή

                Το ESC WebInformer της Epsilon Support Center είναι μια B2B Business Intelligence  Cloud εφαρμογή, μέσω της οποίας η κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τους πελάτες της, δίνοντάς τους πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία και προσφέροντάς τους λύσεις.

Αναλυτική Περιγραφή / Δυνατότητες

                Η εφαρμογή ESC WebInformer της Epsilon Support Center αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο επικοινωνίας μεταξύ μιας B2B επιχείρησης και των πελατών της. Η B2B B.I. Cloud εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με την εμπορική εφαρμογή ERP δίνοντας πρόσβαση από και προς σε αυτή, προσφέροντας:

 • E-mail & SMS marketing: Οι προωθητικές καμπάνιες βασίζονται σε ενημερωμένες μέσω ERP λίστες πελατών, αξιοποιώντας κάθε φίλτρο και πεδίο αναζήτησης για στοχευμένη αποστολή.
  • Αυτοματοποιημένη αποστολή: με χρήση φίλτρων επιλογής μας
  • Παρακολούθηση βάση χαρακτηρισμού  κίνησης CRM: (π.χ. επαφή, ενδιαφέρον πώλησης, προσφορά, κλπ.)
 • Πρόσβαση πελατών  στα οικονομικά τους στοιχεία: Καρτέλες πωλήσεων με ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού, ανάλυση παραγγελιών back order, κ.α.
 • Πρόσβαση πωλητών στα δεδομένα των πελατών τους: Διαβαθμισμένη πρόσβαση ανά πωλητή στο πελατολόγιο
 • On line παραγγελίες: Μέσω ενός «έξυπνου» e-shop παρέχεται ευελιξία ως προς την αναζήτηση. Μάλιστα, με τη χρήση της επιλογής «γρήγορη παραγγελία» ο πελάτης αποκτά πλήρη στατιστικά των παραγγελιών του μέσα στο έτος, κάνοντας παράλληλα πρόβλεψη μέσω του αλγόριθμου αναπλήρωσης, για πιθανή επόμενη ημερομηνία παραγγελίας
 • Χαρακτηρισμός ενεργειών CRM/subscriber:
  • Παρακολούθηση της κατάστασης των εγγεγραμμένων (subscribers) σε newsletters/mailings.
  • Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για την αποτελεσματικότητα της εκάστοτε καμπάνιας
  • Ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών.
 • Reporting: Pivot tables
 • Δυνατότητα φιλτραρίσματος και ανάλυσης δεδομένων ανά:
  • Χρήστη
  • Newsletter/mailing
  • Χρονικό διάστημα
  • Ομάδα subscribers

Η εφαρμογή προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις που καλύπτουν επακριβώς κάθε επιχειρησιακή ανάγκη:

1. ESC WebInformer Start

Περιγραφή

                Το ESC WebInformer Start αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική λύση για επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν την επικοινωνία με τους πελάτες τους.

Προσφέρει:

 • Προωθητικές καμπάνιες (email/SMS):
  • Δημιουργία και αποστολή στοχευμένων email και SMS
  • Αξιοποίηση φίλτρων ERP για εύστοχη λίστα αποστολής
  • Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενης αποστολής καμπάνιας
  • Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας με στατιστικά και pivot αναφορές
 • Μέσω της διασύνδεσης με το , οι λίστες αποστολής δημιουργούνται εύκολα και με ακρίβεια μέσω των ειδικών φίλτρων αναζήτησης, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας λιστών επαφών μέσα από αρχεία

 • Αυτόματη αποστολή ανοιχτών υπολοίπων (επιπλέον χρέωση):
  • Email με template επιλογής πελάτη
  • Παραμετροποίηση αποστολής βάση φίλτρων (π.χ. άνω των 100€, άνω των 15 ημερών)
  • Report με όλα τα emails και δυνατότητα προβολής τους
 • Αυτοματοποιημένη επαναλαμβανόμενη αποστολή: Δυνατότητα αυτοματοποιημένης αποστολής καμπάνιας, βάση φίλτρων
 • Διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM):
  • Καταχώρηση και ταξινόμηση ενεργειών subscribers
  • Παρακολούθηση status καμπάνιας
  • Ιστορικό επικοινωνίας
 • Συμμόρφωση με GDPR:
  • Διαχείριση δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
  • Δυνατότητα ελέγχου και τροποποίησης δεδομένων από τους πελάτες
 • Έρευνες:
  • Δημιουργία και αποστολή ερευνών ικανοποίησης ή αγοράς
 • Διαχείριση Ticketing:  που καθιστά άμεση την επαφή των πελατών με την επιχείρηση με τη δυνατότητα διατήρησης ιστορικού επικοινωνίας.
 • Στατιστικά
   

Πλεονεκτήματα:

 • Οικονομικά προσιτό: Ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Εύχρηστο: Διαισθητική διασύνδεση
 • Αυτοματοποίηση: Αποταμίευση χρόνου και πόρων
 • Βελτιωμένη επικοινωνία: Αύξηση της αποτελεσματικότητας
 • Ικανοποίηση πελατών: Ενίσχυση της εμπειρίας και της εμπιστοσύνης
   

Συνοψίζοντας:

Το ESC WebInformer Start αποτελεί μια εύχρηστη και οικονομικά αποδοτική λύση για την ενίσχυση της επικοινωνίας με τους πελάτες.

Για ποιους είναι κατάλληλο:

 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιστοποιήσουν καμπάνιες email/SMS
 • Επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών

2. ESC WebInformer Advanced

Περιγραφή

Το ESC WebInformer Advanced προσφέρει όλα τα οφέλη του ESC WebInformer Start ενισχυμένα με:

 • Ασφαλή πρόσβαση:
  • Κάθε πελάτης λαμβάνει προσωπικούς κωδικούς
  • Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία, καρτέλα πελάτη, εισπράξεις, back orders
 • Γρήγορη παραγγελία:
  • Εύχρηστη online πλατφόρμα
  • Πλήρη στατιστικά παραγγελιών
  • Πρόβλεψη επόμενης παραγγελίας (ιδανικό για επαναλαμβανόμενες παραγγελίες)

Δυνατότητα καταχώρησης «γρήγορης παραγγελίας». Ο πελάτης αποκτά πλήρη στατιστικά των παραγγελιών του μέσα στο έτος, κάνοντας παράλληλα πρόβλεψη μέσω του αλγόριθμου αναπλήρωσης, για πιθανή επόμενη ημερομηνία παραγγελίας. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις πελατών που προχωρούν σε «επαναλαμβανόμενες» παραγγελίες (π.χ. ταβέρνες, πρατήρια άρτου, κάβες κλπ)

Πλεονεκτήματα:

 • Βελτιωμένη επικοινωνία:
  • Ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών
  • Αυξημένη εμπιστοσύνη πελατών
 • Αυξημένη παραγωγικότητα:
  • Γρήγορη και εύκολη online παραγγελία
  • Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων
 • Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων:
  • Πρόσβαση σε πλήρη στατιστικά
  • Στρατηγική πρόβλεψη επόμενων παραγγελιών
    

Συνοψίζοντας:

Το ESC WebInformer Advanced αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για εύκολη και ασφαλή επικοινωνία, παραγγελίες και στατιστική ανάλυση.

Για ποιους είναι κατάλληλο:

 • Επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν το “ψηφιακό τους Profil” , παρέχοντας στους πελάτες τους ηλεκτρονική πληροφόρηση εύκολα γρήγορα και με ασφάλεια.
 • Επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν την λήψη των παραγγελιών τους με τρόπο σύγχρονο και αποδοτικό για αυτές και ταυτόχρονα λειτουργικό και χρηστικό για τους πελάτες τους.
 • Επιχειρήσεις που αξιοποιούν στατιστικά στοιχεία για στρατηγικές αποφάσεις

Επιπλέον Χαρακτηριστικά:

 • Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες λαμβάνονται προγραμματισμένα μία ή περισσότερες φορές την ημέρα αναλόγως των αναγκών.
 • Η υπηρεσία λειτουργεί ανεξάρτητα από το ERP, αφού ακόμη και σε περίπτωση μη διαδικτυακής σύνδεσης, λειτουργεί με τα δεδομένα της τελευταίας ενημέρωσης.

3. ESC WebInformer Professional

Περιγραφή

Το ESC WebInformer Professional αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση, προσφέροντας όλα τα οφέλη των ESC WebInformer Start και Advanced, και επιπλέον:

 • Πλήρες B2B e-shop:
  • Συνδεδεμένο με το ERP
  • Διαχείριση- ενημέρωση ειδών, κατηγοριών και τιμών με το ERP
  • Εισαγωγή παραγγελιών
  • Διαρκής έλεγχος αποθέματος
 • Προσαρμογή:
  • Προκαθορισμένο template e-shop
  • Δυνατότητα custom υλοποίησης
  • Αυτόματη προσαρμογή οθόνης για φορητές συσκευές για μεγαλύτερη ευχρηστία στη χρήση
    

Πλεονεκτήματα:

 • Πλήρης αυτονομία:
  • Online παραγγελίες 24/7
  • Αμεσότητα και ευκολία για τους πελάτες
 • Βελτιωμένη διαχείριση:
  • Αύξηση παραγωγικότητας
  • Μείωση κόστους
 • Ενισχυμένη εμπειρία πελατών:
  • Πλήρης έλεγχος και ευελιξία
  • Αυξημένη ικανοποίηση
    

Συνοψίζοντας:

Το ESC WebInformer Professional προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση B2B e-shop, ιδανική για επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν την online παρουσία τους, να βελτιστοποιήσουν τις πωλήσεις και να προσφέρουν μια άψογη εμπειρία στους πελάτες τους.

Για ποιους είναι κατάλληλο:

 • Επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν ή να αναβαθμίσουν το B2B e-shop τους
 • Επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στην αυτονομία και την ευκολία των πελατών
 • Επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν τις πωλήσεις και την παραγωγικότητα
   

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

To template του B2B e-shop είναι προκαθορισμένο, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για custom υλοποιήσεις μετά από ανάλυση.

Επικοινωνήστε με την Epsilon Support Center για να μάθετε περισσότερα για το ESC WebInformer.

Τιμοκατάλογος Εφαρμογής

Εφαρμογή

Τιμή / έτος

  ESC WebInformer Start

300 €

  ESC WebInformer Advanced

500 €

  ESC WebInformer Professional

800€

Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α

* επιπλέον εφάπαξ επιβάρυνση εγκατάστασης και παραμετροποίησης 200€ .Το ποσό μπορεί να διαμορφωθεί αναλόγως των απαιτήσεων

* Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται η ονοματοδοσία dns επιλογής σας  (www.mywebinformer.gr) με την ετήσια συνδρομή & και το ετήσιο κόστος του hosting.

Δείγμα Επιστολής Υπολοίπου Σε πελάτη

Σύντομη Παρουσίαση WebInformer