Πολιτική_

Τα Epsilon Support Centers αποτελούν μία από τις στρατηγικές επενδύσεις του ομίλου Epsilon Net με στόχο την κάλυψη όλων των ενεργειών που θα προκύψουν στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδο της πληροφορικής.


Με ένα ξεκάθαρο Business to Business μοντέλο, η Epsilon Net παρέχει στο δίκτυο συνεργατών μια σταθερή σχέση εξυπηρέτησης και εμπιστοσύνης, με στόχο την άριστη και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών προς τον τελικό πελάτη.