Προϊόν WebConnector_

webconnector

Συνοπτική Περιγραφή

                Το ESC WebConnector της Epsilon Support Center είναι μία υπηρεσία μέσω της οποίας η διασύνδεση μεταξύ της εμπορικής εφαρμογής ERP και του e-shop καθίσταται εύκολη, ασφαλής, και απολύτως λειτουργική, με τους χρήστες να εξοικονομούν χρόνο αφιερώνοντας τον σε άλλες πιο παραγωγικές εργασίες..

Αναλυτική Περιγραφή

                Με το ESC WebConnector η Epsilon Support Center προσφέρει στους χρήστες τη σιγουριά μιας σωστής και αμφίδρομης ενημέρωσης στοιχείων ανάμεσα σε e-shop και ERP.

Η λειτουργία του ESC WebConnector βασίζεται στην τεχνολογία Rest API, παρέχοντας:

 • Ταχύτητα στην ανταλλαγή δεδομένων
 • Ασφάλεια στη διασύνδεση (δεν μοιράζεται στο Internet)
 • Ευρεία επεκτασιμότητα, με τη δυνατότητα μεταβίβασης όλων των δεδομένων της βάσης του  Erp
 • Ευκολία χειρισμού από όλους τους χρήστες ERP, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό

                Μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με απόλυτη επιτυχία:

 • Σύνδεση με οποιαδήποτε πλατφόρμα, αφού δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ανάμεσα στo ERP & στην πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί το E-shop
 • Τα είδη καταχωρούνται όλα στο ERP μία φορά με όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους και από εκεί μεταφέρονται στο e-shop αυτόματα, χωρίς περαιτέρω  παρέμβαση του χρήστη
 • Όλα τα υπόλοιπα των ειδών -ακόμη και αυτών με ιδιαιτερότητες (είδη με χρώμα / μέγεθος, είδη με παρτίδες κλπ) - μεταφέρονται αυτόματα στο e-shop με ασφάλεια. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα παραμετροποίησης ώστε η μεταφορά των υπολοίπων να γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων για την πλήρη κάλυψη αναγκών του χρήστη
 • Εύκολος χαρακτηρισμός διαθεσιμότητας ειδών στο e-shop (Ναι/Όχι)
 • Δυνατότητα διασύνδεσης ειδικών τιμοκαταλόγων που θα ισχύουν μόνο στο e-shop
 • Αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων του πελάτη στο ERP με την αποστολή των δεδομένων από το e-shop, με όλα τα στοιχεία τα οποία θα δίνονται από την κάθε πλατφόρμα
 • Αυτόματη δημιουργία της παραγγελίας στο ERP με την αποστολή των δεδομένων από το e-shop
 • Ανταλλαγή custom δεδομένων με βάση τις ανάγκες (μόνο στην έκδοση Professional)

Περιγραφή Δυνατοτήτων Υπηρεσίας

Στοιχεία που συγχρονίζονται ERP->e-shop

 • Είδη, τιμή Web
 • Περιγραφές σε πολλές γλώσσες
 • Κατηγορίες ειδών (δενδροειδής κατηγορία)
 • Ειδικοί τιμοκατάλογοι
 • Κατηγοριοποίηση ειδικών χαρακτηριστικών (χρώμα/μέγεθος/κλπ)
 • Υπόλοιπα ειδών ανά είδος και σε συνδυασμό με ειδικά χαρακτηριστικά
 • Μονάδες μέτρησης
 • Πολλαπλές κατηγορίες ειδών
 • Σχετικά προϊόντα

Στοιχεία που συγχρονίζονται e-shop-> ERP

 • Πελάτες με πλήρη στοιχεία
 • Είδη (σε ειδικές περιπτώσεις)
 • Παραγγελίες πωλήσεων
 • Εισπράξεις/προκαταβολές μέσω πιστωτικής

Εκδόσεις Υπηρεσίας – Τιμοκατάλογος

Η υπηρεσία διαθέτει δύο εκδόσεις: Την ESC WebConnector Advanced και την ESC WebConnector Professional. Επιλέγοντας τη δεύτερη έκδοση υπάρχει η επιπλέον δυνατότητα custom διασύνδεσης προσαρμοσμένης στις εκάστοτε ανάγκες.

Ονομασία

Διασύνδεση

Παρατηρήσεις

Τιμή Εφάπαξ

  ESC WebConnector Advanced

  Rest API

 

1.000 €

  ESC WebConnector Professional

  Rest API

  & SQL

Δυνατότητα Custom διασύνδεσης αναλόγως των αναγκών της κάθε επιχείρησης

2.000 €

Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α